Lietuvos verslo kolegijoje lankėsi Kolegijos partneriai

Lietuvos verslo kolegija aktyviai bendradarbiauja su College of Business administration įsikūrusiu Latvijoje. Aukštųjų mokyklų bendradarbiavimas vyksta įvairiais pjūviais, tiek per mokslines tiek bendras projektines veiklas. Šiandieną LTVK lankėsi CBA atstovė Ieva Antone (priėmimo komisijos vadovė). Susitikimų metu buvo susitikta su Kolegijos vadovybe, direktore doc. dr. Jurgita Martinkiene, direktorės pavaduotoja studijoms ir kokybei doc. dr. Kristina Puleikiene bei Strateginės plėtros ir komunikacijos skyriumi. Susitikimų metu buvo aptartos tolimesnės bendradarbiavimo kryptys bei gairės. Tikimės konstruktyvaus ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo.☺️