Lietuvos verslo kolegijoje Šiandien vyksta Vadybos, Ekonomikos, Turizmo ir komunikacijos katedrų baigiamųjų darbų vieši gynimai

Linkime sėkmės!