Lietuvos verslo kolegijoje svečiavosi kviestiniai svečiai iš Probacijos tarnybos Klaipėdos padalinio

Lietuvos verslo kolegijoje svečiavosi kviestiniai svečiai iš Probacijos tarnybos Klaipėdos padalinio: vyriausioji specialistė Laura Valkavičiūtė, specialistė Aurelija Narvilienė, specialistas Tomas Grublys. 😊 Teisės studijų programų studentai gyvai ir nuotoliniu būdu turėjo galimybe susipažinti su tarnybos veikla, ypatumais, darbo specifika, galimybėmis įsidarbinti. Svečiai demonstravo tarnyboje naudojamas spec. priemones, apykojas, elektrošoką Tazer, sulaikymo priemones. 😊 Susitikimo metu buvo aptarta bendradarbiavimo galimybė su Tarnybos pareigūnais dėl studentų praktikos atlikimo, teisės katedros vedėjos iniciatyva planuojama pasirašyti bendradarbiavimo sutartis. 😊