Lietuvos verslo kolegijoje vyko akademinės tarybos posėdis

Prieš pradedant svarstyti strategiškai svarbius klausimus Kolegijai akademinės tarybos posėdis prasidėjo šventiniais akcentais ir padėkos žodžiais. ☺️ Visi akademinės tarybos nariai buvo apdovanoti Kolegijos padėkomis ir simbolinėmis dovanomis už ilgametį, nuoširdų ir sąžiningą darbą Akademinėje taryboje ir svarų indėlį į Lietuvos verslo kolegijos plėtrą. 😊Taip pat ilgametė Kolegijos dėstytoja doc. Raimonda Tamoševičienė, akademinės tarybos narė buvo pasveikinta gražaus jubiliejaus proga. Akademinės tarybos posėdžio metu buvo svarstomi strategiškai svarbūs kolegijai klausimai. 😊