Lietuvos verslo kolegijoje vyko Ekonomikos ir Vadybos katedrų socialinių partnerių diena

Gruodžio 1 d. Lietuvos verslo kolegijos Ekonomikos ir Vadybos katedros sukvietė katedrų socialinius partnerius į socialinių partnerių susitikimą – apvalaus stalo diskusiją. Vienas iš strateginių Kolegijos tikslų yra verslo ir mokslo sinergijos plėtra.

Visus susirinkusius pasveikino Lietuvos verslo kolegijos steigėja, Ekonomikos katedros vedėja prof. dr. Angelė Lileikienė bei Vadybos katedros vedėja doc. Regina Narkienė. Taip pat prisistatė visi susirinkę socialiniai partneriai. Prof. dr. Angelė Lileikienė pristatė pranešimą apie socialinių partnerių svarbą ir sąsajas su aukštosios mokyklos veikla bei Ekonomikos katedros kuruojamas studijų programas. Doc. Regina Narkienė išsamiai pristatė Vadybos katedros kuruojamas studijų programas, bei studijų programų sudarymo ypatumas ir socialinių partnerių svarbą šiame procese. Verslo informacinio centro vadovė Anastasija Švetova pristatė Lietuvos verslo kolegijos Verslo informacinio centro veiklą bei siūlomas centro galimybes centrui. Socialinių partnerių dieną užbaigė apvalaus stalo diskusija apie tolimesnes bendradarbiavimo galimybes bei laukiančius pokyčius švietimo sistemoje. Dėkojame visiems dalyvavusiems socialiniams partneriams ir tikimės konstruktyvaus ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo ateityje.