Lietuvos verslo kolegijoje vyko katedrų konferencija

Lietuvos verslo kolegijoje kartą per metus katedros organizuoja konferencijas kurių metu yra svarstomos šių dienų aktualijos pagal katedrų mokslo ir studijų sritis. Lietuvos verslo kolegijoje vyko Ekonomikos, Teisės ir Technologijų katedrų konferencija: – „2024 M. IŠŠŪKIAI IR TENDENCIJOS FINANSUOSE, TEISĖJE, TECHNOLOGIJŲ SRITYSE“.🤓
Konferenciją taip pat buvo galima stebėti nuotoliniu būdu. Katedros sukvietė studentus, dėstytojus ir Kolegijos bendruomenę svarstyti aktualias visuomenės problemas. Konferencijos metu buvo skaitomi šių dienų aktualijas atitinkantys pranešimai: „Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo 5 metų apžvalga“ pranešėjas Giedrius Gvildys, Gvildys ir partneriai „G2 LAW“, advokatų profesinė bendrijos advokatas, „Ekonomikos bangos ir krizių valdymo galimybės pasaulinių tendencijų kontekste“ pranešėjas Doc. dr. Jelena Dementjeva, Ekonomikos katedros vedėja, „ Nori įkurti startuolį? Pasiruošk iššūkiams“ pranešėjas Tatjana Kochetova „Fabrique.lt“ įkūrėja, „AI SWOT analizė – stiprybės, silpnybės, galimybės, rizikos.“ pranešėjas Jonas Dirginčius, UAB „Super sound“, direktorius. Dėkojame konferencijos pranešėjams už pristatytus aktualius pranešimus ir konferencijos dalyviams už konstruktyvias diskusijas.🤩