Lietuvos verslo kolegijoje vyko Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų Verslo pusryčiai

Lietuvos verslo kolegijos viena iš strateginių veiklos sričių yra sinergijos tarp mokslo ir verslo puoselėjimas bei vystymas. Lietuvos verslo kolegija turi ne tik gausų būrį socialinių partnerių bet ir yra įvairių organizacijų bei sąjungų narė, ne išimtis ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Seminarą vainikavo Lietuvos verslo kolegijos steigėjos, Ekonomikos katedros vedėjos prof. dr. Angelės Lileikienės pravestas seminaras KPPAR nariams ,„Finansinių technologijų taikymas vertinant įmonės būklę“. Šis seminaras atliepia šių dienų aktualijas ir suteikė KPPAR nariams naudingos informacijos apie finansinės technologijas – tai technologijos, kurių dėka sukuriamos finansinių paslaugų naujovės, leidžiančios kurti naujus verslo modelius, programas, procesus ar produktus, galinčius iš esmės paveikti finansinių paslaugų teikimą.

KPPAR nariai pristatė savo įmones, verslus bei vykdomą veiklą, pasidalino kontaktais vieni su kitais. Lietuvos verslo kolegijos Verslo informacinio centro vadovė Anastasija Švetova pristatė KPPAR nariams Kolegijos verslo informacinio centro veiklą bei siūlomas galimybes KPPAR nariams (kursai, seminarai, kvalifikacijos kėlimas ir t.t.).