Lietuvos verslo kolegijoje vyko mini konferencija ,,Specialistų poreikis darbo rinkos kaitai"!

Kovo 31 d. atsižvelgiant į esamą situaciją šalyje, Lietuvos verslo kolegijos Teisės, Technologijų bei Turizmo ir komunikacijos katedrų organizuota konferencija, vyko ONLINE – nuotoliniu būdu Google meet platformoje.

Lietuvos verslo kolegijos direktorė doc. dr. Jurgita Martinkienė pasveikinusi konferencijos pranešėjus ir klausytojus, akcentavo, kad šios mini konferencijos tematika yra labai susijusi su šių dienų aktualijomis – kokių specialistų darbo rinkai reikia ir trūksta. Darbo rinka keičiasi ir kinta ir tai yra nesustojantis procesas, dėl ko reikia analizuoti kokie specialistai yra reikalingi darbo rinkai.
Mini konferencijos metu buvo pristatyti pranešimai aktualiomis temomis. Pranešimą tema „valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės veiklos teritorijoje nustatomų teisinių pažeidimų veikos dinamika”, skaitė kviestinė lektorė, VSAT prie LR vidaus reikalų ministerijos, Pagėgių pasienio rinktinės vyriausioji specialistė Vesta Flick. Pranešimą tema: ,,IT specialistų poreikis“, skaitė kviestinė lektorė,  Klaipėda ID Talentų projektų vadovė Kristina Postornak. Pranešimą tema: ,,Darnaus jūrinio ir pakrančių turizmo krypties veiksmų planas“, skaitė kviestinė lektorė, asociacijos ,,Klaipėdos regionas“ projektų vadovė Raimonda Mc Geever.
Konferencijos metu vyko diskusija paliečiant aktualias problemas konferencijos tematika.
Katedrų organizuojamų mini konferencijų tikslas yra populiarinti mokslinę tiriamąją veiklą, supažindinti Kolegijos bendruomenę bei visuomenę su šių dienų aktualijomis katedrų kuruojamose veiklos srityse.
[, , , ][]