Lietuvos verslo kolegijoje vyko mini konferencija ,,Verslas šiandien: aktualijos ir iššūkiai COVID-19 pandemijos sąlygomis"!

Kovo 24 d. atsižvelgiant į esamą situaciją šalyje, Lietuvos verslo kolegijos Ekonomikos ir Vadybos katedrų organizuota konferencija, vyko ONLINE – nuotoliniu būdu Google meet platformoje.

Lietuvos verslo kolegijos direktorė doc. dr. Jurgita Martinkienė pasveikinusi konferencijos pranešėjus ir klausytojus, akcentavo, kad šios mini konferencijos tematika yra labai susijusi su šių dienų aktualijomis – verslo iššūkiais COVID-19 laikotarpiu ir yra svarbu tam skirti ypatingą dėmesį ir analizuoti susidariusią situaciją.
Mini konferencijos metu buvo pristatyti pranešimai aktualiomis temomis. Pranešimą tema „Pagalba verslui COVID 19 krizės metu: garantijos, paskolos, kompensacijos”, skaitė Ekonomikos katedros profesorė, Lietuvos verslo kolegijos steigėja prof. dr. Angelė Lileikienė. Pranešimą tema: ,,Verslo aplinkos situacija COVID-19 pandemijos metu Mažeikių rajone“, skaitė kviestinė lektorė,  Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Jolanta Gintalienė. Pranešimą tema: ,,Streso įtaka saugiam darbui“, skaitė Lietuvos verslo kolegijos Vadybos katedros docentas, doc. dr. Algirdas Giedraitis.
Konferencijos metu vyko diskusija paliečiant aktualias problemas konferencijos tematika.
Katedrų organizuojamų mini konferencijų tikslas yra populiarinti mokslinę tiriamąją veiklą, supažindinti Kolegijos bendruomenę bei visuomenę su šių dienų aktualijomis katedrų kuruojamose veiklos srityse.
[ ,  ][]