Lietuvos verslo kolegijoje vyko nemokamas seminaras Užimtumo tarnybos veiklinimo koordinatorėms iš visos Lietuvos

Lietuvos verslo kolegija glaudžiai bendradarbiauja su Užimtumo tarnybos Klaipėdos regiono karjeros planavimo skyriumi. Bendradarbiavimas vykdomas įvairiomis formomis. Šį kartą Lietuvos verslo kolegija suorganizavimo Užimtumo tarnybos veiklinimo koordinatorėms iš visos Lietuvos seminarą tema: ,,Efektyvi ir efektinga komunikacija: kaip kalbėti, kad išgirstų ir atsimintų”.🤩
Seminare buvo analizuojamos tokios temos:
Efektyvi ir efektinga komunikacija. Pranešėja doc. Raimonda Tamoševičienė:
Komunikacijos technikos ir strategijos
Komunikacinė praktika:
* komunikacija raštu (elektroninio laiško, kvietimo, pasiūlymo rašymas, pristatymų / informacinių pranešimų rengimas),
* komunikacija žodžiu (skambučiai telefonu, nuotoliniai susitikimai).
Efektyvi ir efektinga komunikacija: teisiniai aspektai. Pranešėja doc. Renata Šliažienė.
Efektyvi ir efektinga komunikacija: ilgalaikių santykių su verslu užmezgimas ir palaikymas. Pranešėja doc. Rasa Romerytė Šereikienė.
Seminaro dalyviams buvo įteikti pažymėjimai. Dėkojame seminaro dalyviams, pranešėjams ir Užimtumo tarnybos Klaipėdos regiono karjeros planavimo skyriui už bendradarbystę.☺️