Lietuvos Verslo Kolegijos akademinė bendruomenė dalyvauja SKVC mokymuose

Lietuvos Verslo Kolegijos akademinė bendruomenė dalyvauja SKVC mokymuose, kurie yra skirti tobulinti užsienio kvalifikacijų pripažinimo procesus aukštosiose mokyklose.
Mokymų metu aptariamos temos:

Pripažinimas ir kokybės užtikrinimas.
Pripažinimo ir priėmimo santykis.
Informacijos bei dokumentų skaitmeninimas.
Geroji patirtis užsienio kvalifikacijų pripažinime.
[][]