Lietuvos verslo kolegijos atstovai lankėsi pagal Erasmus+ mokymo programą College of Business Administration, Latvijoje

Gegužės 27-29 dienomis kolegijos steigėja prof. dr. Angelė Lileikienė, kolegijos direktorė doc. dr. Jurgita Martinkienė, Gintaras Martinka lankėsi pagal Erasmus+ mokymo programą College of Business Administration, Latvijoje. Susitikimuose dalyvavo College of Business Administration direktorė Signe Vaiciule, studijų programų koordinatorė dr. Jana Roze, Erasmus koordinatorius Janis Supe ir Lietuvos verslo kolegijos delegacija. Apskrito stalo diskusijų metu aptartos profesinio bakalauro studijų galimybės College of Business Administration studentams, absolventams, išsiaiškintos funkcijos ir atsakomybės, pasidalinta studijų proceso patirtimi, aptartos Erasmus+ mainų studijų ir praktikų galimybės.