Lietuvos verslo kolegijos dėstytojas doc. dr. Mindaugas Kurmis lankėsi ISVOUGA universitete

Vizito į ISVOUGA universitetą metu buvo užmegzti nauji ryšiai su institucija ir jos darbuotojais. Buvo įgyta gerosios praktikos ir žinių apie studijas ir mokslo vystymą ISVOUGA institucijoje. Taip pat, buvo proga pristatyti LTVK ir pasidalinti gerąja patirtimi su ISVOUGA bendruomenė. 😊Buvo skaitytos paskaitos apie Industry 4.0 tematiką. Susitikimuose buvo aptartas bendradarbiavimas tarp institucijų, įskaitant bendrų projektų rengimą ir mokslo straipsnių rašymą. Buvo susitikimai su prof. José Carlos de Sousa Martins, prof. Paulo Jorge Leitão Marcelo ir universiteto direktore Adelina da Conceição Sá Portela. Buvo suteikta galimybė apsilankyti ISVOUGA universiteto laboratorijose, kur buvo susipažinta su mokslo tyrimų veikla ir turima įranga. 😊
Vyko susitikimas ir pagal Erasmus+ ISVOUGA šiuo metu studijuojančiais studentais iš LTVK Gabriele ir Luku.
Taip pat aptarėme galimybę, kad LTVK studentai dalyvautų spalio mėnesį vyksiančioje savaitės trukmės Erasmus+ mobilumo išvykoje į ISVOUGA universitetą. Tai būtų puiki galimybė studentams išplėsti savo akademines žinias ir tarptautinį patyrimą. 😊
Vizitas į ISVOUGA universitetą buvo labai sėkmingas ir palikęs teigiamą įspūdį, leidęs užsimegzti naujoms pažintims, pasidalyti gerosiomis praktikomis bei galimybėmis bendradarbiauti su ISVOUGA institucija ateityje. 😊