Lietuvos verslo kolegijos dėstytojas pagal Erasmus+ mainų programą buvo išvykęs į „GAL FERENC UNIVERSITY“ skaitė paskaitas, Ekonomikos fakultete Békéscsaboje (Vengrija)

Lietuvos verslo kolegijos dėstytojas doc dr. Algirdas Giedraitis pagal Erasmus+ mainų programą buvo išvykęs į “GAL FERENC UNIVERSITY” skaitė paskaitas, Ekonomikos fakultete Békéscsaboje (Vengrija). Paskaitų tema “Organizational culture typology (characteristics of Lithuania)”. ☺️
Organizacinė kultūra (OK) yra tai, kas sukuria unikalų darbo aplinkos charakterį ir formuoja organizacijos veiklos rezultatus. Ši paskaita suteikė gilesnį supratimą apie esminę OK koncepciją ir kaip vadovai gali teigiamai paveikti OK kūrimą ir palaikymą organizacijoje. Pateiktos praktinės užduotys su grįžtamuoju ryšiu apie organizacinių kultūrų įvairovę ir jos įtaką veiklos rezultatams. Aptarti OK skirtumai Europos Sąjungos šalyse įvairiais pavyzdžiais. Šios paskaitos suteikė reikalingų žinių apie organizacinės kultūros ypatumus Lietuvoje.🤩
Dėstytojas doc dr. Algirdas Giedraitis vizito metu pristatė Lietuvos verslo kolegija, studijų programas. Pakvietė studentus atvykti į LTVK pagal Erasmus+ mobilumo programą.
Paskaitas studentams organizavo Erasmus+ koordinatorė Csefkó Monika ir susitikimuose dalyvavo dekanas yra dr. Zoltán Árpási.☺️