Lietuvos verslo kolegijos dėstytojų stažuotė Latvijoje pagal Erasmus+ mainų programą

2024 m. balandžio 22-26 d. Prof. dr. Angelė Lileikienė ir doc. Rasa Romerytė-Šereikienė dalyvavo Erasmus+ Staff Week 2024 savaitėje bei tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Emerging Trends in Economics, Culture and Humanities (etECH2024)“ EKA University of Applied Sciences , Latvijoje. Tarptautinė savaitė buvo gausi įvairiais seminarais, mokymais, praktiniais užsiėmimais bei galimybė užmegzti dalykinius ryšius net su 16 ES šalių aukštųjų mokyklų atstovais. Konferencijoje prof. dr. Angelė Lileikienė pristatė ir skaitė pranešimą tema „Bankų sistemos tvarumas: pokyčiai verslui“, kitose sesijose buvo nagrinėjamos įvairios temos apie ekonomiką, tvarumą, vadybą, rinkodarą, socialinį verslumą, informacines technologijas, teisę, pedagogiką ir švietimą, kultūrą ir meną. Vizito metu aptartos tolimesnio bendradarbiavimo kryptys ir galimybės su kitomis aukštosiomis mokyklomis.