Lietuvos verslo kolegijos kokybės diena 2021

Lietuvos verslo kolegijoje sausio 28 d. vyko tradicinė, kasmetinė kokybės diena.

Atsižvelgiant į esamą situaciją, šiemet gausus Lietuvos verslo kolegijos bendruomenės narių būrys susirinko į tradicinę LTVK kokybės dieną nuotoliniu būdu, online google meet platformoje. Visą dieną vyko įvairūs, aktualūs ir svarbūs pranešimai Lietuvos verslo kolegijos bendruomenei. Tradiciškai vyko periodinis darbų ir priešgaisrinis saugos seminaras. Kokybės dienos metu Lietuvos verslo kolegijos direktorė doc. dr. Jurgita Martinkienė pristatė išsamią ir aktualią metinę vadovybinę ataskaitą, direktorės pavaduotoja studijoms ir kokybei doc. Kristina Puleikienė pristatė studijų monitoringo procesui svarbius studijų kokybės vertinimo tyrimo rezultatus. Kviestiniai lektoriai metodologinio seminaro metu skaitė pranešimus aktualius Lietuvos verslo kolegijos bendruomenei: Akademinės etikos užtikrinimas organizuojant studijas nuotoliniu būdu, pranešėja LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos vyriausioji specialistė (vyriausioji analitikė) dr. Eglė Ozolinčiūtė; Atsakingo mokslo barometras 2020, pranešėja LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos vyriausioji specialistė (analitikė) Kristina Senkuvienė, atitikties mokslinių tyrimų etikai vertinimas, pranešėja LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos kontrolierė dr. Loreta Tauginienė. Lietuvos verslo kolegijos kokybės dieną užbaigė diskusija, aktualių klausimų aptarimas ir pažymėjimų įteikimas.
[][]