Lietuvos verslo kolegijos partnerystė, užsimezgusi 2019 metais, su Multimedia University išaugo į bendrą Erasmus+ KA171 projektą!

Lietuvos verslo kolegijos partnerystė, užsimezgusi 2019 metais, su Multimedia University išaugo į bendrą Erasmus+ KA171 projektą! Džiugu, jog plečiasi ne tik Kolegijos partnerių tinklas, bet ir yra stiprinami ilgalaikiai ryšiai, kurie leidžia kurti naujus bendrus projektus bei bendrus mokslinius tyrimus ir straipsnius.

Sausio 22-26 dienomis Tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus vadovė Samanta Simonavičė vyko į Multimedia University pagal Erasmus+ programą, siekiant aptarti naują projekto KA171 2024 kvietimo paraiškos teikimą, bei Vadybos fakulteto studentams vesti paskaitas „Basics of Sustainable Leadership“. Susitikime su Multimedia University Tarptautinių bendradarbiavimų ir įtraukties skyriaus vadovu dr. Abdul Aziz Ahmad buvo aptartas naujas 2024 metų Erasmus+ programos kvietimas, numatyti projekto tikslai, uždaviniai, įtraukties, mobilumų poreikio ir įtakos klausimai, kurie yra svarbūs projekto pateikimui.

Susitikimuose su kūrybinės multimedijos fakulteto akademinių ir internacionalizacijos reikalų dekano pavaduotoja Dr. Syarifah Nurleyana Wafa Banti Syed Naguib Wafa, Informatikos fakulteto studentų ir absolventų patirties dekano pavaduotoju Dr. Ng Kok Why, marketingo ir vadybos fakulteto departamento vadovu Dr. Fairuz Abdul Rahim, marketingo ir vadybos fakulteto dėstytojais Mohd. Nizam Zainudidin, Dr. Aznur Hajar Abdullah, Dr. Vincent Oh Kim Seng, Dr. Hazliza Hassan, Nor Hazleza Binti Mohamad, Yap Yee Yann, Dr. Kyra Law ir Dr. Mohd Fairuz Abd Rahim bei Verslo fakulteto Mokymosi visą gyvenimą ir mokymosi inovacijų centro direktoriaus pavaduotoju assoc. prof. dr. Robert Jeyakumar, buvo pristatyta Lietuvos verslo kolegija, studijų programos, pristatytos galimybės rengti bendrus mokslinius tyrimus kartu su Lietuvos verslo kolegijos tyrėjais, dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „International Scientific Conference on Sustainable Regional Development: Economic, Management, Law and Technological Possibilities„ pristatytas mokslinis žurnalas Vadyba/Journal of Management, mokslinių straipsnių publikavimo galimybės žurnale bei dėstytojai kviesti dalyvauti tarptautiniuose dėstytojų vizituose, aptartos bendradarbiavimo galimybės pagal Erasmus+ programą, studentų ir dėstytojų mobilumų poreikis bei abipusė nauda institucijoms vykdant tarptautinį mobilumą pagal Erasmus+ programą.

Tikimąsi po šio vizito vis didesnio tarptautinio įsitraukimo pagal Erasmus+ programą bei vis daugiau bendrų mokslinių tyrimų ir publikacijų.