Lietuvos verslo kolegijos studentai dalyvavo išvykstamojoje paskaitoje

Vadybos katedros studentai lydimi katedros vedėjos doc. Reginos Narkienės bei katedros dėstytojo lektoriaus Juozo Duoplio šiandieną susipažino su UAB INFES statybos darbų organizavimu atliekant Klaipėdos muzikinio teatro pastato rekonstrukcija. 😊Išvykstamosios paskaitos padeda studentams dar labiau įtvirtinti teorinių paskaitų metu įgytas žinias praktiškai ir iš arčiau susipažinti su būsima profesija.😊