Lietuvos verslo kolegijos studentai dalyvavo išvykstamosiose paskaitose Vilniuje

Lietuvos verslo kolegijoje yra taikoma daug veiklinamųjų studijų metodų, vienas iš jų išvykstamosios paskaitos. ☺️
Lietuvos verslo kolegijos Klaipėdos ir Vilniaus padalinio studentai lydimi Kolegijos direktorės doc. dr. Jurgitos Martinkienės, Teisės katedros vedėjos doc. Renatos Šliažienės, Vilniaus padalinio vadovės Gabijos Kalendraitės lankėsi Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (nacionalinė kultūros įstaiga, kaupianti, organizuojanti ir sauganti rašytinį Lietuvos kultūros paveldą), kur turėjo pažintinę ekskursiją. 😊Taip pat Lietuvos verslo kolegijos studentai buvo pakviesti ir dalyvavo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atvirų durų dienoje, kur susipažino su ministerijos vykdomomis funkcijomis, pagrindine veikla, karjeros perspektyvomis bei galėjo užduoti rūpimus klausimus. Šis vizitas buvo ypač aktualus Lietuvos verslo kolegijos Teisės katedros studentams, tačiau buvo įdomus ir kitų katedrų studentams. 😊