Lietuvos verslo kolegijos Teisės katedra sveikina visus studentus pareigūnus su profesine švente!