Lietuvos verslo kolegijos Teisės katedros atstovai pagal Erasmus+ mainų programą lankėsi Universita Europea di Roma

Lietuvos verslo kolegijos Teisės katedros vedėja doc. Renata Šliažienė kartu su katedros dėstytoja lekt. Rūta Zubrickaite pagal Erasmus+ mainų programą lankėsi Universita Europea di Roma.

Erasmus+ vizitas vyko 2022-10-31 iki 2022-11-04. Kolegijos atstovai vizito metu dalyvavo susitikimuose su tarptautinių projektų ir Erasmus koordinatorėmis Elena Lecci, Andrea Liorente, taip pat susitiko su profesoriumi teisės fakulteto vadovu Aniello Merone, su kuriuo buvo aptartos tolimesnės bendradarbiavimo kryptys – universitete studijuojančių teisės krypties studentų atvykimo į Lietuvą pagal Erasmus+ programą. Vizito metu Kolegijos atstovai pristatė galimybes dalyvauti Kolegijoje vykstančiuose tarptautiniuose studentų simpoziumuose, taip pat buvo pristatytos galimybės publikuoti straipsnius Kolegijos leidžiamame žurnale „Vadyba“ bei galimybės dalyvauti Lietuvos verslo kolegijos kartu su partneriais organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje. Teisės katedros lektorė Rūta Zubrickaitė skaitė universiteto studentams paskaitas tematika „Regarding the 215/2012 European Regulation on Jurisdiction in Civil and Commercial Disputes“. Teisės katedros vedėja doc. Renata Šliažienė dalyvavo dviejuose pristatymuose ir supažindino universiteto teisės studijų krypties bei turizmo studijų krypties programų studentus su kolegija ir teisės katedros veikla. Susitikimų metų buvo aptartos tolimesnės bendradarbiavimo galimybes tarp partnerinių institucijų.