Lietuvos verslo kolegijos Teisės katedros dėstytojas stažavosi Purdue University Northwest, Indianos valstijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose

2024-05-03 – 2024-06-03 dienomis Lietuvos verslo kolegijos Teisės katedros doc. dr. Egidijus Nedzinskas stažavosi Purdue University Northwest, Indianos valstijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Stažuotės metu pagal pasirašytą Lietuvos verslo kolegijos steigėjos prof. dr. Angelės Lileikienės ir Lietuvos verslo kolegijos garbės daktaro vardo auditorijos Purdue University Northwest profesoriaus dr. Pat Obi ilgalaikio bendradarbiavimo iniciatyvos sutartį, Prof. dr. Pat Obi doc. dr. Egidijų Nedzinską supažindino su universiteto ir Verslo koledžo (angl. College of Business) veiklomis ir vykdomais moksliniais tyrimais. Stažuotojas taip pat lankėsi universiteto mokslo centruose ir laboratorijose, tarp jų komercializacijos ir gamybos kompetencijos centre, vizualizacijų ir modeliavimo inovacijų centre, modeliavimo laboratorijoje, White Lodging profesionalių pardavimų laboratorijoje, Nils K. Nelson biomokslų inovacijų pastate, universiteto bibliotekoje ir universiteto policijoje. Doc. dr. E. Nedzinskas stažuotės metu taip pat buvo supažindintas su universiteto bibliotekos paieškų sistema, mokslinėmis ir statistinėmis duomenų bazėmis, universitete atliekamais moksliniais tyrimais. Stažuotės metu doc. dr. Egidijus Nedzinskas dalyvavo diskusijose su Verslo koledžo dekane, lyderystės profesore dr. Rachel Clapp-Smith, prodekane, docente dr. Claudia C. Mich vadybos studijų departamento vedėju, strategijos profesoriumi dr. Arifin Angriawan, kiekybinių verslo studijų departamento vedėju, vadybos ir informacinių sistemų profesoriumi dr. Scott Schaller ir kitais universiteto atstovais. Buvo aptartos tolimesnio bendradarbiavimo, dėstytojų ir studentų mainų galimybės, diskutuota apie bendrus mokslinius straipsnius ateityje. Stažuotojas buvo supažindintas su Verslo koledže teisės studijų modulius dėstančio teisės praktiko – profesoriaus Shontrai D. Irving moksliniais tyrimais ir studijų procese taikomais studijų metodais.🤓