Lietuvos verslo kolegijos vadovybės sveikinimas bendruomenei artėjančių švenčių proga! :)

[][]