Lietuvos verslo kolegijos Vilniaus padalinio studentai dalyvavo išvykstamojoje paskaitoje

📌Spalio 21 d. Lietuvos verslo kolegijos Vilniaus padalinio Teisės katedros studentams buvo suorganizuota išvykstamoji paskaitą į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą. 😊
📌Lietuvos verslo kolegijos Teisės katedros vedėja doc. Renata Šliažienė bei Lietuvos verslo kolegijos teisininkė lekt. Vilija Šlajienė kartu su Lietuvos verslo kolegijos Vilniaus padalinio Teisės katedros studentais išvykstamosios paskaitos metu lankėsi Lietuvos Respublikos Konstituciniame teisme. Išvykstamosios paskaitos metu Konstitucijos Teismo teisėjas skaitė studentams paskaitą apie teisėjo profesiją, supažindino su teisėjo, prokuroro ir kt. teismo darbuotojų darbu, taip pat studentai turėjo galimybę iš arti susipažinti su teismo darbu. 😊