Lietuvos verslo kolegijos XIV-oji tarptautinė, mokslinė-praktinė konferencija „Darnus regiono vystymas: ekonomikos, vadybos, teisės ir technologijų įžvalgos 2021“

Lietuvos verslo kolegija šių metų spalio 1 d. sukvietė visus, kam rūpi darni regionų plėtra, dabarties verslo raidos aktualijos į XIV-ąją Lietuvos verslo kolegijos tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Darnus regiono vystymas: ekonomikos, vadybos, teisės ir technologijų įžvalgos 2021“. Konferencija vyko kūrybiniame inkubatoriuje „Kultūros fabrikas“ (Bangų g. 5 Klaipėdoje). Konferencijoje gyvai dalyvavo visi atitinkantys operacijų vadovo specialiuosius reikalavimus dėl COVID-19 situacijos šalyje, taip pat konferencija tiesiogiai buvo transliuojama Kolegijos Youtube kanale.

Konferencija organizuojama LTVK mokslo ir taikomųjų tyrimų skyriaus vyksta kas antri metai ir yra organizuojama kartu su Klaipėdos pramonės ir prekybos amatų rūmais, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (Hungary), Banking university (Ukraine), University of Tetova (North Macedonia), Varšuvos aukštesnioji vadybos mokykla (Poland), Sumy valstybiniu universitetu (Ukraine), Rytų Europos valdymo agentūra (Slovakia) bei Ateities švietimo Europos institutu (Slovakia). Renginio globėjas – Klaipėdos miesto savivaldybė.

Konferencijoje sveikinimo žodį tarė ir susirinkusius sveikino Klaipėdos miesto meras gerb. Vytautas Grubliauskias, Lietuvos verslo kolegijos steigėja prof. dr. Angelė Lileikienė bei Lietuvos verslo kolegijos direktorė doc. dr. Jurgita Martinkienė.

Konferencijoje buvo pateikiamos naujausios mokslinės įžvalgos, kuriomis su visuomene dalinosi mokslininkai iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Šiaurės Makedonijos, Vengrijos, Latvijos, Lenkijos, Ukrainos, Turkijos, Ispanijos, Slovakijos bei Lietuvos. Apie šiandienos verslo iššūkius, inovacijas diskutavo valstybinių ir viešųjų institucijų, verslo įmonių vadovai, politikai. Išsakytos mokslinės įžvalgos, tyrimų duomenys, idėjos  yra publikuojamos Lietuvos verslo kolegijos leidžiamame tarptautinį pripažinimą turinčiame mokslo darbų žurnale „Vadyba/Journal of Management“, kuris yra publikuojamas tarptautinėse duomenų bazėse CEEOL, EBSCO bei Index Copernicus. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (STRATA) duomenimis Lietuvos verslo kolegijos mokslo potencialas yra vienas stipriausių tarp Lietuvos kolegijų.

Konferencijos plenarinei sesijai vadovavo prof. habil. dr. Yuriy Bilan (Lenkija) bei prof. dr. Valentinas Navickas KTU (Lietuva). Plenarinės sesijos metu pranešimus skaitė prof. dr. Pat Obi iš JAV (Resiliency of Global Financial Markets During COVID-19); Dr. Fogarassy Csaby iš Vengrijos (Circular economic business solutions and opportunities within the European Green Deal program); Prof. dr. Zoltan Lakner iš Vengrijos (Bibliometrics, as a Tool of Evaluation of Academic Performance and Strategic Planning in Research); VĮ Valstybinio jūrų uosto direkcijos Rinkodaros skyriaus Tarptautinių ryšių ir protokolo vadovė Kristina Gontier (KLAIPEDA PORT: Implementation of Expansion Projects in line with a Green Port Policy”); UAB Bega, Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos Komunikacijos ir informacijos grupės vadovas Gediminas Gudavičius (Creation and implementation of smart and green technologies in seaport terminals); Strateginės savivaldos instituto direktorius bei Lietuvos verslo kolegijos prof. dr. Stasys Paulauskas (Smart growth: tools and application).

Atskiras pranešimų sekcijas moderavo: Prof. Dr. (H/P) Yuriy Bilan, Rzeszow University of Technology (Poland), Prof. Dr. (H/P) Valentinas Navickas, Kaunas University of Technology (Lietuva), Prof. Dr. Zoltán Lakner, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, (Hungary).

Konferencijos metu buvo pristatyta daugiau nei 30 pranešimų, aktualiausiomis regioninėmis ir tarptautinėmis tematikomis iš daugiau nei 40 mokslininkų parengtų mokslinių straipsnių aktualiomis temomis: Identification and Assessment of Social and Economic Impacts from the Migration of Slovak Healthcare Workers AbroadDesign Thinking: An Innovative Educational Method in Advertising; Leadership Through Empowerment of Human Resources During the Pandemics; Expert System for the Freight Coordination Based on Artificial Intelligence; Impacts of Brexit on Healthcare Labor Movement Between United Kingdom and Slovak Republic; Cybersecurity: Exploring Threats and Opportunities; Students’ Attitude Towards Volunteering in Sport; Tourism Service Supply Chain Management Model in The Context of The Pandemic; Development of Creative Energy Potential of Managers in The Aspect of Increasing Business Competitiveness; Research of Cultural heritage using remote sensing technologies; Digital Therapeutics (online); Insurance Market in the Republic of North Macedonia: Structure, Activity and Development (online); Tailored E-Learning Model Through Evolution of The Web; The Importance Of Soft Skills In A Post-Coronavirus Period; The fulfilment of employers with the Lithuanian Business University of Applied Sciences students, their professional preparation during the practice in institutions or companies; Tourism Transformation – Industry Insider’s View; The Hybrid War – In the Past and Present; The Challenges of The Assessment of Corporate Social Responsibility in The International Context; Role of Education for Mitigation and Adaptation to Climate Change; Legal Regulation of Seafarers Access to Social Security Protection in Lithuania; Real Estate Market Value and Its Spatial Dependency at City Scale; The awareness and participation of Youth in sustainable tourism: A theoretical perspective; Capital Structure Formation Decisions and Their Impact on the Company’s Value: Evidence in the Maritime SectorMarket efficiency and farm-level profitability in the Hungarian grazing sector (online); Lithuanian Constructions DARYTI VERSLĄ/BIZNĮ and Their Equivalence to English DO/MAKE BUSINESS (online); An Examination of the Safety and Profitability of EU and US Banks Since Basel III; Changing Maritime Industry Tendencies Impact to Shadow Economy.

Konferencijos uždarymo ceremonijoje už įvairius pasiekimus buvo apdovanoti Lietuvos verslo kolegijos partnerai – mokslininkai. Taip pat, konferencijos uždarymo ceremonijos metu Lietuvos verslo kolegijos direktorė doc. dr. Jurgita Martinkienė, kartu su Research and Innovation Kyiv National University of Technology and Design vice rektore Liudmyla Hanushchak-Yefimenko aptarė tarpinstitucinę bendradarbiavimo sutartį.

Pilna konferencijos galerija