LTVK DĖSTYTOJŲ MOKYMAI JAUNIMO VERSLUMO UGDYMUI (BONUS LT-LV) PROJEKTE

Mentorystė jaunimo verslumo ugdymui (BONUS LT-LV)

2017 m. rugpjūčio 21-22 d. Lietuvos verslo kolegijos praktikų vadovė lekt. Rasa Romerytė-Šereikienė ir Ekonomikos katedros vedėja doc. Kristina Puleikienė dalyvavo mokymuose, skirtuose Ekonomikos, Verslumo mokytojams/dėstytojams KTU ir Daugpilio Universitetų Interreg projekte Mentorystė jaunimo verslumo ugdymui (BONUS LT-LV).
Mokymų metu buvo pristatyta mokymo priemonė apimanti tokias temas: Verslo finansavimo modeliai/galimybės/formos; Verslo aplinka; Darbuotojų ir darbdavių santykiai, įsitraukimas; Marketingas pradedantiesiems; Projektų valdymo įrankiai; Verslo procesai; Socialiai atsakingas verslas; Verslo etika. Ši mokymo priemonė bus pateikta kaip verslo paramos įrankis on-line. Mokymų metu vyko praktiniai užsiėmimai, kurių metu dalyviai buvo supažindinti su įvairiais mokymo metodais ir priemonėmis, padedančios kurti naują produktą, kaip SMART, SCAMPER ir kt.
Pagrindinis šio projekto tikslas – skatinti verslumą ir jaunimo verslų kūrimą Lietuvos ir Latvijos pasienio regionuose. Projekto metu bus sukurtas mentorių tinklas, organizuojami jaunųjų verslo lyderių ir inovatorių konkursai, sukurtas verslo ir antreprenerystės skatinimo modelis BONUS LT-LV.  Projekto idėja – parodyti jaunimui, kad verslas gali būti paprastas, tereikia verslumo žinių, geros idėjos ir patyrusiųjų paramos ir palaikymo.  Todėl prie projekto veiklos yra siūloma prisijungti ir mūsų kolegijos pirmakursiams studentams, kurie turės galimybę sudalyvauti verslo žaidime „ProfitPlanner“ ir jaunųjų inovatorių konkurse.
[, , , ][]