LTVK dėstytojų tarptautiniai vizitai – dalyvavimas tarptautinėse konferencijose

2019 m. gegužės 23, 24 d. Lietuvos verslo kolegijos dėstytojos dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Ukrainoje.

2019 m. gegužės 23, 24 d. Lietuvos verslo kolegijos direktorės pavaduotoja studijoms doc. dr. Rasa Grigolienė bei docentės Kristina Puleikienė ir Raimonda Tamoševičienė dalyvavo Banking University (Ukraina) organizuotoje tarptautinėje mokslinėje ir praktinėje konferencijoje „Integration of Ukraine into the European and World Financial Area”, kuri vyko Lvovo padalinyje. Doc. dr. R. Grigolienė plenariniame posėdyje skaitė pranešimą Trends of developing advanced technologies in industrial enterprises. K. Puleikienė ir R. Tamoševičienė pristatė pranešimus Ekonomikos vystymosi tendencijos eurointegracijos ir globalizacijos aplinkoje sekcijoje.
[, , , ][]