LTVK dėstytojų vizitas Sopote

2017 m. rugpjūčio 11-14 d. LTVK dėstytojos dalyvavo tarptautiniame projekto “Facilitating blue growth with open courses by utilizing R&D products and virtual mobility (FOCUS)“ partnerių susitikime Sopote (Lenkija).

2017 m. rugpjūčio 11-14 d. Lietuvos verslo kolegijos Informatikos katedros vedėja doc. dr. Ilona Rupšienė, Turizmo ir rekreacijos katedros vedėja lekt. Inga Letinauskienė, Ekonomikos katedros vedėja doc. Kristina Puleikienė dalyvavo tarptautiniame projekto “Facilitating blue growth with open courses by utilizing R&D products and virtual mobility (FOCUS)“ partnerių susitikime Sopote (Lenkija). Susitikimo metu buvo aptarti atlikto tyrimo, siekiant išsiaiškinti Lietuvos, Lenkijos, Švedijos ir Danijos  turizmo ir jūrinių biotechnologijų organizacijų darbuotojų specifines kompetencijas, rezultatai, pristatytos masinių atvirųjų kursų platformos ir kiti projekte atlikti darbai. Turizmo ir jūrinių biotechnologijų ekspertai, intensyviai dirbdami grupėse, modeliavo pagrindines mokymų gaires planuojamiems šių sričių specialistų kursams. Pagrindinis šio projekto tikslas – remti jūros ir jūrinio sektoriaus mėlynąjį augimą sukuriant atvirus mokymo kursus praktiškai ir efektyviai panaudojant virtualaus mobilumo aplinką bei tyrimų ir vystymo produktus.
[, , , ][]