LTVK Erasmus+ mainų programos studentai kartu su tarptautiniais studentais lankėsi International House Klaipėda

Technologijų katedros vedėjos doc. dr. Simonos Grigaliūnienės iniciatyva šiandieną tarptautiniai Kolegijos studentai kartu su Kolegijos SPK skyriumi, dalyvavo Kolegijos socialinių partnerių International House Klaipėda renginyje. Renginyje buvo pristatomos galimybės tarptautinių studentų integracijai Klaipėdoje, praktikų, įsidarbinimo ir laisvalaikio veiklų galimybės. Taip pat renginio metu buvo pristatyta International House Klaipėda veikla. Dėkojame socialiniams partneriams už šiltą priėmimą ir informatyvų renginį.