LTVK institucinis išorinis vertinimas

2021 m. balandžio 27-29 dienomis, nuotoliniu būdu, vyks ekspertų vizitas Lietuvos verslo kolegijoje.
 

Studijų kokybės vertinimo centras, vadovaudamasis Aukštosios mokyklos veiklos vertinimo metodikos, patvirtintos Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-32, 25 punktu, supažindina su numatoma ekspertų grupės, kuri atliks išorinį Lietuvos verslo kolegijos veiklos vertinimą, sudėtimi:
1. Dr. Krista Tuulik (ekspertų grupės vadovė), buvusi Estijos verslumo taikomųjų mokslų universiteto (Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor) rektorė, Tarybos narė, profesorė; Estijos kokybės agentūros (EKKA) ekspertė, Estijos viešbučių ir restoranų asociacijos tarybos narė, kompanijos Tallink Group e-komercijos vadovė (Estija);
2. Karen Jones (ekspertų grupės sekretorė), Nacionalinės Airijos kolegijos (National College of Ireland) Kokybės ir institucinio efektyvumo skyriaus vadovė, nepriklausoma aukštojo mokslo ekspertė, bendradarbiaujanti su Jungtinės Karalystės kokybės agentūra (QAA), Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų tinklu (ENQA), Europos universitetų asociacija (EUA), Europos Taryba ir kt., (Airija);
3. Doc. dr. Vitor Braga (akademinės bendruomenės narys), Porto politechnikumo (Politecnico do Porto) Mokslo komisijos narys, Elektronikos ir telekomunikacijų departamento vadovas, docentas, Verslo ir informacinių sistemų srities inovacijų ir mokslinių tyrimų centro direktoriaus pavaduotojas, Portugalijos kokybės agentūros (A3ES), Europos Komisijos ekspertas (Portugalija);
4. Dr. Yelena Istileulova (akademinės bendruomenės narė), aukštojo mokslo konsultantė, Vokietijos akademinės mainų tarnybos (DAAD), Europos Komisijos ekspertė, buvusi Liublijanos universiteto (Univerza v Ljubljani) tyrėja ir Tarptautinės verslo akademijos (International Business Academy)  ekonomikos dėstytoja (Slovėnija);
5. Eglė Ližaitytė (socialinių partnerių atstovė), Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos vykdančioji direktorė, Lietuvos turizmo departamento, Pasaulinės turizmo organizacijos (World Tourism Organisation) ekspertė (Lietuva);
6. Lukas Gudeliauskas (studentų atstovas), Kauno kolegijos studijų programos Pardavimai ir marketingas trečio kurso studentas, Kauno kolegijos studentų atstovybės narys (Lietuva).
[][]