LTVK kokybės diena’20

Sausio 31 d. Lietuvos verslo kolegijoje vyko tradiciniai LTVK kokybės dienos renginiai.

Kokybės dienos metu Kolegijos akademinei bendruomenei vyko periodinis darbų ir priešgaisrinės saugos seminaras. Direktorės pavaduotoja studijoms pristatė studijų kokybės tyrimo rezultatus. Kolegijos akademinė bendruomenė taip pat kėlė savo kvalifikaciją. Darbuotojams vyko metodologinis seminaras ,,Kokybės kultūra kaip atsakomybės ir reputacijos varomoji jėga: mintys apie socialinių mokslų studijų kokybę ir jų įtaką Lietuvoje“, Pranešėjas prof. dr. Modestas Gelbūda – Baltijos lyderystės ugdymo instituto direktorius, ISM profesorius. Taip pat akademinė bendruomenė dalyvavo seminare – diskusijoje ,,Technologijų naudojimas studijų procese, gerinant studijų kokybę“, kurį modearvo prof. dr. M. Gelbūda.
[, ][]