LTVK pedagogų posėdis

2021 m. rugpjūčio 30 d., vyko kasmetinis, tradicinis Lietuvos verslo kolegijos pedagogų posėdis.

Pedagogų posėdžio metu susirinko Kolegijos akademinės bendruomenės nariai. Įkvepiančiais sveikinimo žodžiais LTVK pedagogus pasveikino Kolegijos steigėjos prof. dr. Angelė Lileikienė bei doc. dr. Genovaitė Avižonienė, taip pat buvo pasveikinti Kolegijos pedagogai šventę savo gimtadienius vasaros laikotarpiu. Kolegijos direktorė doc. dr. Jurgita Martinkienė posėdžio metu pristatė pranešimą ,,Nauji mokslo metai – naujos galimybės“, Kolegijos direktorės pavaduotoja studijoms ir kokybei doc. Kristina Puleikienė pristatė pranešimą ,,Studijų proceso vertinimo rezultatų analizė“, Kolegijos mokslo ir taikomųjų tyrimų skyriaus vadovas posėdžio metu pristatė pranešimą ,,Mokslinės veiklos didinimo galimybės“. Posėdis baigėsi aptarimu ir diskusija.