LTVK pozicijos reitinguose 2018

Paskelbti Lietuvos aukštųjų mokyklų reitingai, kuriuose Lietuvos verslo kolegija užima aukštas pozicijas.

Privačių kolegijų reitingas
 
1. Vilniaus dizaino kolegija, surinkusi 62,6 taško
2. Vilniaus verslo kolegija, surinkusi 53,6 taško
3. Šv. Ignaco Lojolos kolegija, surinkusi 51,3 taško
4-5. Lietuvos verslo kolegija (49,8)
4-5. Vilniaus kooperacijos kolegija (49,76)
6. Socialinių mokslų kolegija (42,1)
7. Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (34,7)
8. Kolpingo kolegija (30,9)
9. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla (29,2)
 
Išvestinės pozicijos:
LTVK pozicijos Lietuvos kolegijų tarpe (tarp 21 aukštosios mokyklos):
 

Vilniaus dizaino kolegija, surinkusi 62,6 taško;
Vilniaus kolegija surinkusi daugiau kaip 62;
Kauno kolegija (57,95 taško);
Kauno technikos kolegija (56 taškai)
Vilniaus verslo kolegija, surinkusi 53,6 taško;
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (52,1);
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (52,1);
Šv. Ignaco Lojolos kolegija, surinkusi 51,3 taško;
Šiaulių valstybinė kolegija (50,04);
Lietuvos verslo kolegija (49,8)
Vilniaus kooperacijos kolegija (49,76);
Alytaus kolegija (49,6);
Klaipėdos valstybinė kolegija (48,72);
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (42,8);
Panevėžio kolegija (42,72);
Socialinių mokslų kolegija (42,1);
Utenos kolegija (42,03);
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (34,7);
Marijampolės kolegija (33,46);
Kolpingo kolegija (30,9);
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla (29,2)

 
LTVK pozicijos Klaipėdos aukštųjų mokyklų tarpe (tarp 6 aukštųjų mokyklų):
 

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (52,1);
Lietuvos verslo kolegija (49,8);
Klaipėdos valstybinė kolegija (48,72);
Klaipėdos universitetas (42,3);
Socialinių mokslų kolegija (42,1);
LCC Tarptautinis universitetas, surinkęs 34,29 taško;

 
LTVK pozicijos Lietuvoje tarp universitetų ir kolegijų (tarp 39 aukštųjų mokyklų):
 

Vilniaus universitetas, surinkęs 68,27;
Vilniaus dizaino kolegija, surinkusi 62,6 taško;
Vilniaus kolegija surinkusi daugiau kaip 62;
Kauno technologijos universitetas, surinkęs 59,91;
Kauno kolegija (57,95 taško);
Kauno technikos kolegija (56 taškai);
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, surinkęs 55,12 taško;
Vytauto Didžiojo universitetas, surinkęs 54,1;
Vilniaus verslo kolegija, surinkusi 53,6 taško;
Vilniaus Gedimino technikos universitetas (53,31);
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (53,11);
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (52,1);
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (52,1);
Šv. Ignaco Lojolos kolegija, surinkusi 51,3 taško;
Šiaulių valstybinė kolegija (50,04);
Lietuvos verslo kolegija (49,8)
Vilniaus kooperacijos kolegija (49,76);
Alytaus kolegija (49,6);
Klaipėdos valstybinė kolegija (48,72);
Lietuvos muzikos ir teatro akademija (47,98);
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (42,8);
Panevėžio kolegija (42,72);
Klaipėdos universitetas (42,3);
Socialinių mokslų kolegija (42,1);
Utenos kolegija (42,03);
Vilniaus dailės akademija (40,24);
Mykolo Romerio universitetas (35,36);
Lietuvos sporto universitetas (35,21);
Šiaulių universitetas (35,13);
Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla (34,7);
Aleksandro Stulginskio universitetas (34,6);
LCC Tarptautinis universitetas, surinkęs 34,29 taško;
Marijampolės kolegija (33,46);
Lietuvos edukologijos universitetas (32,99);
Europos humanitarinis universitetas, surinkęs 32,94 taško;
Kolpingo kolegija (30,9);
Kazimiero Simonavičiaus universitetas (29,91);
Balstogės universiteto filialas (29,8);
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla (29,2).

Lietuvos verslo kolegija tarp nevalstybinių kolegijų (iš 9 aukštųjų) užima 4 vietą. Analizuojant išvestinius reitingus, LTVK Klaipėdos mieste (universitetų ir kolegijų iš 6 aukštųjų), tarp visų aukštųjų mokyklų užima 2 vietą. LTVK Lietuvos mastu tarp visų kolegijų (valstybinių ir nevalstybinių iš 21 aukštosios) užima 10 vietą. LTVK tarp visų Lietuvos aukštųjų mokyklų (universitetų ir kolegijų iš 39 auštosios) užima 16 vietą.
[][]