LTVK studentų išvykstamosios paskaitos

Labai džiaugiamės, kad Lietuvos verslo kolegijos Vilniaus padalinio Turizmo ir pramogų verslo industrijų studijų programos studentai kartu su dėst. Marija Šimoneliene aktyviai dalyvauja išvykstamosiose paskaitose!

Kartu su VU bibliotekos restauratore studentai aplankė Vilniaus Universiteto pastatus, Observatorijos pastatą, Šv. Jonų bažnyčią, kiemelius (didijį ir observatorijos) bei filologijos pastatą. Mes esame UŽ tokias studijas, kuriose studentai galėtų įgauti kiek įmanoma daugiau interaktyvių veiklų paskaitų metu. Didelis ačiū gerb. dėstytojai M. Šimonelienei bei turizmo studentams! Jūs esate šaunuoliai.
[, , ][]