LTVK vyko išorinis DNV Business Assurance auditas

Vasario 2 d. Lietuvos verslo kolegijoje vyko kasmetinis išorinis auditas.

Lietuvos verslo kolegijoje didelis dėmesys yra skiriamas veiklos vykdymo kokybės užtikrinimui ir nuolatos yra vykdomas įvairus monitoringas. Viena iš monitoringo formų yra veiklos auditavimas, todėl kasmet Kolegijoje pagal patvirtintas veiklų vykdymo procesų schemas yra vykdomas vidinis auditas, parengus ataskaitą yra atliekamas taip pat ir išorinis auditas. Periodinį išorinį Kolegijos auditą atliko auditorius Valeras Kildišas. Sertifikavimo sritis – aukštasis Koleginis mokslas, socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai, suaugusiųjų profesinis mokymas, kvalifikacijos tobulinimas. Audito kriterijai: Vadybos sistemos standartų reikalavimai ISO 9001:2015 bei ISO 14001:2015, taip pat apibrėžti vadybos sistemos procesai ir dokumentacija. Audito metu Lietuvos verslo kolegijoje buvo audituojamos šios sritys: Vadybos sistemos dokumentų analizė, Studijų procesai, Žmogiškieji ištekliai bei Integruota vadybos sistema.