LTVK XIII-oji tarptautinė, mokslinė, praktinė Konferencija’19

Lietuvos verslo kolegija kvietė visus, kam rūpi darni regionų plėtra, dabarties verslo raidos aktualijos, priimti 25-ą dovaną visuomenei – XIII-ąją tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją, „Darnus regiono vystymas: ekonomika, vadyba, teisė ir technologijos 2019“

Konferencija organizuojama LTVK mokslo ir taikomųjų tyrimų skyriaus bei jo vadovės doc. dr. Jurgitos Martinkienės kartu su St. Istvan University (Hungary), Banking university (Ukraine), University of Tetova (North Macedonia), Varšuvos aukštesnioji vadybos mokykla (Poland) ir Klaipėdos pramonės ir prekybos amatų rūmais. Konferencija vyko spalio 24 d. Kūrybiniame inkubatoriuje „Kultūros fabrikas“ (Bangų g. 5 Klaipėdoje). Dovana – naujausios mokslinės įžvalgos, kuriomis su visuomene dalinosi mokslininkai iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Pietų Afrikos Respublikos, Šiaurės Makedonijos, Vokietijos, Vengrijos, Latvijos, Lenkijos, Ukrainos, Turkijos, Portugalijos. Lietuvos. Apie šiandienos verslo iššūkius, inovacijas diskutavo valstybinių ir viešųjų institucijų, verslo įmonių vadovai, politikai. Išsakytos mokslinės įžvalgos, tyrimų duomenys, idėjos publikuojamos Lietuvos verslo kolegijos leidžiamame tarptautinį pripažinimą turinčiame mokslo darbų žurnale „Vadyba/Journal of Management“. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) duomenimis Lietuvos verslo kolegijos mokslo potencialas yra vienas stipriausių tarp Lietuvos kolegijų. Konferencijoje sveikinimo žodį tarė Klaipėdos pramonės ir prekybos amatų rūmų direktorius Viktoras Krolis bei Lietuvos verslo kolegijos direktorė prof. dr. Angelė Lileikienė. Konferencijos plenarinei sesijai vadovavo prof. dr. Maria Fekete-Farkas (Vengrija) bei prof. dr. Valentinas Navickas. Plenarinės sesijos metu pranešimus skaitė seimo narys Simonas Gentvilas, prof. dr. Pat Obi iš JAV, prof. dr. Casimir C. Barczyk iš JAV, prof. dr. Robert Jeyakumar iš Malaizijos, prof. dr. Maria Fekete Farkas iš Vengrijos bei Lietuvos verslo kolegijos profesorius daktaras Stasys Paulauskas. Konferencijos metu atskirose sekcijose, kurias moderavo prof. dr. Maria Fekete Farkas (Hungary), prof. dr. Valentinas Navickas (KTU), doc. dr. Izolda Skruibytė (LTVK), II sekcijoje: prof. dr. Inga Dailidienė (LTVK), doc. dr. Rasa Grigolienė (LTVK) bei dr. jur. Janis Grasis (Latvia), pristatyta daugiau nei 40 pranešimų, aktualiausiomis regioninėmis ir tarptautinėmis tematikomis. Konferencija sulaukė didelio susidomėjimo, konferencijos metu sulaukėme apie 200 dalyvių bei pranešėjų.
Visas konferencijos nuotraukas rasite LTVK nuotraukų galerijoje.
[ ,  ,  ,  ,  ,  ,  ][]