LTVK XIV-oji tarptautinė studentų mokslinė-metodinė konferencija

Lietuvos verslo kolegijoje 2017 m. gegužės 5 d. vyko XIV-oji tarptautinė studentų mokslinė-metodinė konferencija „Akademinio jaunimo siekiai: vadybos, ekonomikos, teisės ir technologijų įžvalgos, 2017“

2017 m. gegužės 5 d.  Lietuvos verslo kolegijos konferencijų salėje – vyko XIV-oji tarptautinė studentų mokslinė-metodinė konferencija „Akademinio jaunimo siekiai: vadybos, ekonomikos, teisės ir technologijų įžvalgos, 2017“. Pirmą kartą tarptautinė konferencija vyko nuotoliniu būdu, pranešėjai turėjo galimybę pranešimus skaityti video konferencijos pagalba.  Diena buvo darbinga: plenarinio posėdžio metu kalbėjo svečiai iš Ukrainos Mariia Shypilova, Zoryan Lapishko. Lektorės pristatė Ukrainos situaciją, supažindino su Bankinf of University studentų tyrimų galimybės; Sonata Juciutė iš Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros skaitė pranešimą MITA: Initiatives to Promote Internationalization. Sekcijose 26 studentai įvairiomis temomis ir kalbomis pristatė 20 pranešimų, iš jų 6 stendinius, diskutavo, keitėsi gerąja patirtimi. Ypač įdomu buvo klausyti studentų iš Portugalijos, Ispanijos, Turkijos, Ukrainos, Indijos, Italijos. Taip pat  išleistas ir publikuojamas LTVK svetainėje XIV-oji tarptautinės studentų mokslinės-metodinės konferencijos „Akademinio jaunimo siekiai: vadybos, ekonomikos, teisės ir technologijų įžvalgos, 2017“ straipsnių rinkinys. Šiame rinkinyje publikuojama 17 straipsnių lietuvių, anglų ir rusų k., pagrinde autoriai iš Lietuvos aukšųjų mokyklų: Lietuvos verslo kolegijos, Lietuvos jūreivystės aukštosios mokyklos, Banking of Univertisty (Ukraina) ir iš Latvijos Baltic International Academy.
[][]