Mokslo metus LTVK pirmakursiai pasitiko spalvotai!

Rugsėjo 14 d. Klaipėdoje vyko tradicinė aukštųjų mokyklų mokslo metų pradžios šventė!

Lietuvos verslo kolegijoje rugsėjo 14 d. vyko mokslo ir žinių dienos šventė. Šiais metais atsužvelgiant į aplinkybes šventė vyko kitaip, online, tiesioginės transliacijos Facebook metu. Šventės metu sveikinimus skyrė netik kolegijos steigėjos, vadovybė, administracija, SA nariai, tarptautiniai studentai, bet ir žymūs žmonės, Klaipėdos miesto meras, aktorė Ineta Stasiulytė, olimpietis Virgilijus Alekna, policijos komisariatų atstovai, seimo nariai, bei mokslo pasaulio atstovai. Klaipėdos miesto aukštosios mokyklos rugsėjo 14 d. pradėjo mokslo metus I kurso studentas, šios šventės proga tradiciškai vyko Klaipėdos aukštųjų mokyklų šventę, šiais metais – spalvų bėgimas, kuriame dalyvavo ir Lietuvos verslo kolegijos studentų atstovybė!
[][]