Opolės Technologijų universiteto organizuotas tarptautinis universitetų partnerystės konferencija – EPIC 2022

Birželio 6-10 d. LTVK Ekonomikos katedros vedėja doc. dr. Izolda Skruibytė dalyvavo Opolės Technologijų universiteto organizuotoje tarptautinėje universitetų partnerystės konferencijoje – EPIC 2022, kurios metu pristatė mokslinio tyrimo, kuriame analizavo Įmonių socialinės atsakomybės įtaką žmogaus gerovei, rezultatus. Konferencijoje dalyvavo ne tik ES mokslininkai, tačiau ir mokslininkai iš Malaizijos, Maroko, Vietnamo, Brazilijos. Dalyviai susipažino su universiteto fakultetų moksline veikla, atliekamais tyrimais, glaudesnio bendradarbiavimo tarp universitetų galimybėmis. Dalyviai dalijosi universitetų patirtimi siekiant sėkmingo neįgaliųjų įtraukimo į studijų procesą ir aktyvią visuomeninę veiklą, diskutavo lygių galimybių užtikrinimo ir tvarios universitetų plėtros galimybių klausimais. Viešnagės universitete metu doc. dr. I. Skruibytė taip pat skaitė paskaitas Ekonomikos fakulteto studentams ir diskutavo su jais apie tarptautinės ekonomikos tendencijas ir galimas ateities perspektyvas.