Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos rajono savivaldybe

2017 metų vasario 13 d. Lietuvos verslo kolegijos direktorė prof. dr. Angelė Lileikienė kartu su Klaipėdos rajono savivaldybės meru Vaclovu Dačkausku pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Klaipėdos rajono meras Vaclovas Dačkauskas su Lietuvos verslo kolegijos direktore prof. dr. Angele Lileikiene nusprendė gerinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą, atliekant regiono plėtrai reikalingus mokslo taikomuosius tyrimus, teikiant paslaugas verslui, tuo tikslu organizuojant mokymo procesą ir specialistų parengimą, specialistams kvalifikacijos kėlimą, rengiant mokslines-praktines konferencijas, seminarus, tuo pačiu įtraukiant Lietuvos verslo kolegijos studentus į organizuojamus renginius.
Lietuvos verslo kolegija – tai 1994 metais įkurta moderni nevalstybinė aukštoji mokykla, rengianti į šiuolaikinę Lietuvos ir Europos darbo rinką orientuotus socialinių ir fizinių mokslų specialistus.
Meras su Lietuvos verslo kolegijos direktore diskutavo apie Lietuvos ir užsienio politiką, darbo rinką, studentų perspektyvas, kalbėjosi apie kolegijos istoriją, aptarė bendradarbiavimo galimybes bei galimą finansinę paramą mokslinius tyrimus Klaipėdos rajone atliekantiems studentams bei jų vadovams. Ekskursijos kolegijoje metu buvo susipažinta su Lietuvos verslo kolegijos elektronine biblioteka, nuotolinių studijų galimybėmis, moderniomis auditorijomis, imitacine įmone, statybinių medžiagų, kriminalistikos, CISCO labaratorijomis, imitacine teismo posėdžių sale. Meras susitiko su užsienio studentais, kurie papasakojo, kodėl pasirinko studijas Lietuvoje. Atkreiptas dėmesys į tai, kad kolegija yra visiškai pritaikyta negalią turintiems žmonėms.
Pasirašius bendradarbiavimo sutartį, Klaipėdos rajono meras Vaclovas Dačkauskas Lietuvos verslo kolegijos direktorei prof. dr. Angelei Lileikienei įteikė panoraminę Gargždų miesto nuotrauką. Linkėdamas sėkmės tiek dėstytojams, kolegijos administracijos darbuotojams, tiek studentams meras išreiškė viltį, kad Lietuvos verslo kolegijos studentai ne tik bendradarbiaus, atliks tyrimus, mokslinius darbus, susijusius su Klaipėdos rajonu, bet ir baigę studijas kurs rajone verslus, darbo vietas bei liks čia gyventi.
Ernesta Strakšytė
[, , , , , , ][]