PIRMO KURSO STUDENTŲ DĖMESIUI

Studentai, studijuojantys valstybės nefinansuojamoje vietoje su studijų stipendija iki 2019 m. rugsėjo 20 d. Valstybiniam studijų fondui turi pateikti prašymą dėl stipendijos skyrimo.

Daugiau informacijos adresu: https://vsf.lrv.lt/lt/naujienos/priimami-prasymai-skirti-studiju-stipendija-2
[][]