Prof. dr. A. Lileikienė: „Darbo rinkoje yra didžiulis skaitmeninės ekonomikos specialistų poreikis“

Signalas verslui: net pusė Lietuvos įmonių nenaudoja pažangių skaitmeninių technologijų
Signalas verslui: įdarbinusios šiuos specialistus, Lietuvos įmonės gerokai padidintų savo pelną
Skaitmeninės ekonomikos specialistų poreikis tik augs: Lietuvos verslo įmonėms jau dabar jų trūksta
Skaitmeninės ekonomikos studijos Lietuvoje vis dar naujovė, tačiau šios krypties perspektyvumas ir poreikis rinkoje plačiai pripažįstamas. „Ekonomikos specialistui nebepakanka primityviai priiminėti sprendimus – jis turi gerai išmanyti šiuolaikines informacines technologijas ir kuo labiau jas pritaikyti verslo aplinkoje“, – tikina Lietuvos verslo kolegijos steigėja, Ekonomikos katedros vedėja prof. dr. Angelė Lileikienė.
Skaitmeninės technologijos didina verslo pajėgumus
Pasak A. Lileikienės, šiuolaikinis verslas veikia tarptautinėje, nuolatos besikeičiančioje aplinkoje, kurioje turi būti kuo greičiau ir aktyviau diegiamos skaitmeninės technologijos. Tam reikalingi ir specialistai, išmanantys skaitmeninę ekonomiką.
Skaitmeninė ekonomika apibrėžia įvairias ekonomines veiklas, kurios pasitelkia skaitmenines technologijas ir skaitmenizuotą informaciją savo procesuose, pavyzdžiui, produktų bei paslaugų kūrimui.
„Skaitmeninės technologijos skatina verslo įmonių produktyvumą, sudaro sąlygas našesniam ekonomikos augimui, geresnės pridėtinės vertės kūrimui“, – sako profesorė.
Skaitmeninių technologijų pagalba galima efektyviau analizuoti didžiąsias duomenų bazes priimant ekonominius sprendimus. Jos įgalina verslą pasitelkti debesų kompiuteriją, dirbtinį intelektą ir kitus reikšmingus informacinius įrankius.
Neišnaudojamas skaitmeninės ekonomikos potencialas
Skaitmeninių technologijų pritaikymas ekonominėse veiklose kasmet sparčiai auga visame pasaulyje.
Tačiau dar 2019 metais atliktoje Lietuvos ūkio sektoriaus finansavimo 2020–2025 metams studijoje buvo pabrėžta, kad skaitmeninės ekonomikos augimo potencialas nėra pakankamai išnaudojamas visoje Europos Sąjungoje.
Studijoje taip pat nurodyta, kad būtina skaitmenines technologijas integruoti į verslą, nes šiuo metu tai yra silpniausia grandis.
„Tik apie 2 proc. ES įmonių visapusiškai naudoja pažangias skaitmenines technologijas, o net apie 50 proc. verslo įmonių savo gamybos procesuose visiškai jų nenaudoja“, – pastebi A. Lileikienė.
Lietuva užima 16 vietą iš visų ES šalių pagal žmogiškojo kapitalo gebėjimą naudotis baziniais skaitmeniniais įgūdžiais. Taigi tai – ne pats geriausias rodiklis.
Darbdaviai išreiškia skaitmeninės ekonomikos specialistų poreikį
Tai, kad Lietuvoje trūksta specialistų, gebančių taikyti skaitmenines technologijas įvairiose ekonomikos srityse, yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl skaitmeninės ekonomikos studijos – itin aktualios.
Profesorė pasakoja, kad Lietuvos verslo kolegija atliko apklausą, kurioje dalyvavo apie penkiasdešimt Klaipėdos regiono verslo atstovų.
Daugiau kaip trečdalis darbdavių nurodė, kad šiandien jie su malonumu priimtų į darbą ekonomistus, gerai išmanančius skaitmeninius technologinius procesus.
A. Lileikienė sako, kad šiandienėje darbo rinkoje reikalingi specialistai, kurie gali analizuoti duomenų bazes ir integruoti jas į ekonominius procesus. Kurie, pasitelkę skaitmenines technologijas, geba priimti optimalius sprendimus dėl, pavyzdžiui, savikainos ar pardavimų apimčių realizavimo.
„Vesdama paskaitas verslininkams pastebiu ir tai, kad yra poreikis specialistų, išmanančių šiuolaikinę finansinių technologijų („fintech“) kryptį, kuri yra svarbus skaitmeninės ekonomikos elementas“, – priduria ji.
Lietuvos verslo kolegija – vienintelė institucija, rengianti specializuotą programą
Šiuo metu Lietuvos verslo kolegija yra vienintelė aukštoji mokykla Lietuvoje, kur yra rengiami skaitmeninės ekonomikos studijų krypties specialistai.
Skirtingai nuo tradicinės ekonomikos studijų, kurios yra orientuotos į bendrą mikroekonomikos ir makroekonomikos procesų suvokimą, – skaitmeninėje ekonomikoje dėmesys krypsta į tai, kaip pasitelkiant skaitmenines technologijas, modeliavimo ir gilesnę duomenų analizę priimti pažangius ekonominius sprendimus.
Skaitmeninės ekonomikos programa labiausiai orientuota į verslo procesus. Ją studijuojantieji gilinasi į įvairias socialinių mokslų, informatikos technologijų, logistikos, matematikos ir kitas disciplinas.
„Pagrindinis mūsų tikslas – paruošti kvalifikuotus specialistus, gerai išmanančius šiuolaikines informacines technologijas ir gebančius taikyti naujausias ekonomines žinias“, – pabrėžia Lietuvos verslo kolegijos steigėja.
Jos teigimu, studentams, pasirinkusiems šią studijų programą, atsiveria itin plačios perspektyvos – jie gali dirbti įvairiose verslo įmonėse, finansinėse institucijose.