Projekto FOCUS mokymai

Lietuvos verslo kolegijos Rekreacijos ir turizmo katedros vedėja lekt. Inga Letinauskienė dalyvavo projekto FOCUS mokymuose.

Džiaugiamės, kad Rekreacijos ir turizmo katedros vedėja lekt. Inga Letinauskienė, dalyvaudama kaip tyrėja projekte FOCUS – Facilitating blue growth with open courses by utilizing R&D products and virtual mobility ,sėkmingai pabaigė „Open Networked Learning“ kursus. Kartu su kolegomis iš Lenkijos, Švedijos bei Danijos 10-ies savaičių kursuose buvo analizuojamos šios temos:

Prisijungimas – dalyvavimas „on-line“ ir skaitmeninis raštingumas;
Atvirasis mokymas – dalijimasis ir atvirumas;
Mokymas bendruomenėse – bendradarbiaujantis mokymasis tinkle;
„On-line“ kursų dizainas ir mišrus mokymasis;
Įgytos pamokos – ateities praktika.

Kursų metu buvo taikomas probleminio mokymosi metodas ir rašomos individualios refleksijos kiekviena atvirame blog‘e. Tikimės, kad lekt. Inga Letinauskienė įgytas žinias bei įgūdžius pritaikys ne tik rengiant metodinę medžiagą tolesnėms projekto veikloms, bet ir dirbant kartu su studentais paskaitose bei praktiniuose užsiėmimuose.
[][]