Rudens semestro praktikų registravimas

IĮ-15, EĮ-15, PI-15, SI-15, BI-15, V-16, I-16, S-16, P-16, B-15Nuo birželio 21 d iki rugpjūčio 10 d. vyksta praktikos vietų registravimas.Duomenis praktikos dokumentams parengti siųsti Kolegijos praktikų vadovei el. paštu [email protected].

Būtini duomenys:

Studento vardas pavardė, grupė, specializacija, gimimo data, telefono nr., nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, el. paštas.
Įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono nr., direktoriaus vardas pavardė (arba įgalioto atstovo pareigos vardas pavardė).
Pagrindinė įmonės veikla
Numatoma praktikanto darbo vieta
Praktikanto numatomas veiklos pobūdis įmonėje
el.p. [email protected]

Praktikos pradžia – Rugsėjo mėn.
Apie įvadinius susitikimus su praktikos vadovais bus skelbiama atskiru tvarkaraščiu.
[][]