Šiandien Lietuvos verslo kolegijoje vyko Teisės katedros socialinių partnerių susitikimo vizitas

Susitikime dalyvavo Lietuvos verslo kolegijos direktorė doc. dr. Jurgita Martinkienė, teisės katedros vedėja doc. Renata Šliažienė ir socialiniai partneriai: Klaipėdos AVPK viršininko pavaduotojas Ramūnas Šideikis, taip pat Klaipėdos apygardos prokuratūros prokurorė Jolanta Sarpalienė. 😊Susitikimo metu didelis dėmesys buvo skiriamas verslo sinergijai per įvairias bendradarbiavimo gaires: studentų praktikas, užsakomuosius taikomuosius tyrimus, organizuojamus kvalifikacijos kėlimo kursus verslininkams ir kitas veiklas. Aptartos galimybės vykdyti abejose institucijose bendrus užsakomuosius tyrimus, bei išsakyti pastebėjimai apie teisės studijų programų tobulinimą. 😊