Šiaurės Makedonijos Internacionalinio Balkanų universiteto organizuojama Erasmus savaitė

Lietuvos verslo kolegijos doc. dr. Genovaitė Avižonienė ir doc. Putinas Bielskis dalyvavo Šiaurės Makedonijos Internacionalinio Balkanų universiteto organizuojamoje Erasmus savaitės renginiuose, kuriuose dalyvavo atstovai iš septinių šalių, penkiolikos universitetų. ☺️Svečius sveikino universiteto rektorius, prorektoriai, atskirų fakultetų dekanai. Buvo skaitomi moksliniai pranešimai, pristatomos aukštosios mokyklos, užmezgamas bendradarbiavimas tarp atskirų universitetų. ☺️ Lietuvos verslo kolegijos doc. Putinas Bielskis skaitė pranešimą Turizmo transformacijos svarba pasaulio ekonomikai, kuris sulaukė didelio susidomėjimo. 😊 Internacionalinio Balkanų universiteto Erasmus studentai pristatė svečiams savo šalių patiekalus. Įgyta neįkainuojama patirtis, užmegzti ryšiai su kitomis aukštosiomis mokyklomis. 😊