STUDENTŲ DĖMESIUI

Studentai, norintys gauti valstybės paskolas studijų įmokai mokėti, valstybės remiamas paskolas studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir valstybės remiamas paskolas dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pavasario semestre gali teikti prašymus-anketas nuo 2017 m. kovo 13 d. 8.00 val. iki 2017 m. balandžio 7 d. 15:00 val.

Prašymai teikiami per Valstybinio studijų fondo tinklapį adresu: https://studentai.vsf.lt/studentai/
Sąrašas bus paskelbtas 2017 m. balandžio 27 d.
Daugiau informacijos rasite www.vsf.lt
[][]