Studentų išvykstamoji paskaita į Vilnių!

2016 m. lapkričio 9 d. Teisė ir Teisėsaugos institucijos programos ir Turizmo ir pramogų verslo industrijos studijų programos studentai dalyvavo išvykstamosiose paskaitose, kurios vyko Vilniuje.

Būsimieji teisininkai lankėsi Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme. Studentai domėjosi Teismo veikla, kompetencijomis, bylų nagrinėjimo procesu. Su studentais susitiko Konstitucinio Teismo teisėjas Algirdas Taminskas, kuris atsakinėjo į klausimus apie Konstitucinio Teismo teisėjo darbo ypatumus, pristatė posėdžių salę. Studentai mielai fotografavosi ir liko sužavėti Konstitucinio Teismo pastatu, jo patalpomis, darbuotojais bei šiltu priėmimu.
Turizmo ir pramogų verslo industrijos programos I kurso studentai dalyvavo išvykstamoje paskaitoje Vilniuje, Saugomų teritorijų nacionaliniame lankytojų centre.  Paskaitą studentams vedė viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė Onutė Drobelienė, kuri padėjo studentams susipažinti, kur ir kaip galime keliauti Lietuvos saugomose teritorijose. Centro tikslas – sudominti lankytojus nacionaliniais ir regioniniais parkais, saugomomis rūšimis, kraštovaizdžio ypatumais, pažadinti norą atrasti mūsų krašto gamtos ir kultūros lobius. Ekspozicija nustebino ne tik turiniu, bet ir vizualiais sprendimais. Studentai pasijuto tarsi gamtos apsuptyje: ekspozicijos stenduose stebėjo žolynus iš Lietuvos pievų, klausėsi paukščių balsų. Kino salėje žiūrėjo filmą apie kurtinių kovas, užsimerkę klausėsi paslaptingų gamtos garsų, žaidė interaktyvų žaidimą apie kormoranus. Kompiuterių terminaluose rado informaciją apie saugomų teritorijų įdomybes ir keliavimo galimybes ypatingose Lietuvos vietose, susipažino su centro darbuotojų veikla. Centro darbuotojos entuziazmas ir informatyvi ekspozicija užkrėtė studentus noru sugrįžti bei keliauti po Lietuvos saugomas teritorijas.
Antroje dienos pusėje Teisė ir Teisėsaugos institucijos studijų programos ir Turizmo ir pramogų verslo industrijos studijų programos studentai lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose, dar kitaip vadinamuose parlamento rūmuose.  Seimas – aukščiausioji Lietuvos Respublikos įstatymų leidybos institucija. Studentai išvykstamosios paskaitos metu prisiminė Lietuvos istoriją, 1991 m. sausio 13-osios dienos įvykius. Studentai turėjo galimybe pamatyti Seimo narius, kurie ruošėsi paskutiniajam jų kadencijos posėdžiui. Seimo viešųjų ryšių specialistė aprodė visus tris Seimo rūmų pastatus, studentai turėjo galimybę įvertinti kaip skiriasi pirmųjų ir antrųjų Seimo rūmų posėdžių salės.
Išvykstamąsias paskaitas studentams organizavo Teisės katedros vedėja Renata Šliažienė, lektorė Zina Vilnienė ir Rekreacijos ir turizmo katedros vedėja Inga Letinauskienė.
[, , , , , , , , , , , , ][]