SVARBU! Dėl koronaviruso užsiėmimai fiziškai – nevyks!

DĖMESIO! Svarbi informacija Lietuvos verslo kolegijos studentams dėl studijų proceso, dėl paskelbtos pandemijos, siekiant apriboti KORONA VIRUSO (Covid-19) plitimą!

Vadovaujantis 2020 m. kovo 12 d. LR vyriausybės ir Valstybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimu, ryšiumi su paskelbta pandemija dėl KORONA VIRUSO (Covid-19), stabdomas ugdymo, mokymo ir studijų procesas visose švietimo įstaigose, t.y. universitetuose, kolegijose ir mokyklose, taip pat dienos ir užimtumo centruose, neveiks darželiai, neformaliojo švietimo įstaigos.
Ryšiumi su priimtu sprendimunuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 27 d. imtinai Lietuvos verslo kolegijoje (LTVK) paskaitos ir akademiniai užsiėmimai, fiziškai – kolegijos patalpose nevyks.
Mokymosi procesas nenutrūksta. Lietuvos verslo kolegijos nuotolinių studijų studentams paskaitos vyks įprasta tvarka. Lietuvos verslo kolegijos nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams, paskaitos nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 27 d. imtinai (iki sprendimo panaikinimo arba pratęsimo) vyks nuotoliniu būdu, naudojant nuotolinio mokymo platformą ,,Moodle“ bei nuotolinio mokymo susisiekimo priemones: skype bei Google meet.
Lietuvos verslo kolegijos studentams, gyvenantiems bendrabutyje, primygtinai rekomenduojame nurodytu laikotarpiu vykti į namus ir nepasilikti bendrabutyje.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad paskaitų laikas nesikeičia! Visos paskaitos vyks pagal patvirtintus ir iki šiol galiojusius paskaitų tvarkaraščius, tik jos bus vykdomos nuotoliniu būdu. Paskaitų tvarkaraščiuose prie kiekvieno dalyko dėstytojo bus nurodytas dėstytojo Skype vardas arba Google meet nuoroda, tai reiškia, kad numatytu paskaitos laiku, Jūs turėsite per nurodytą susisiekimo priemonę prisijungti prie paskaitos ir joje dalyvauti, nedalyvavimas paskaitoje nuotoliniu būdu, bus traktuojamas kaip neatvykimas į paskaitą.
Dėstytojai paskaitų medžiagą ir savarankiško darbo užduotis studentams pateiks nuotolinio mokymosi platformoje „Moodle“. Suplanuoti atsiskaitymai, kontroliniai, savarankiškų darbų pristatymai ir kt. neatšaukiami ir jie vyks nuotolinėmis susisiekimo priemonėmis arba nuotolinio mokymosi platformoje „Moodle“. Studentai su dėstytojais dėl mokymosi medžiagos, savarankiško darbo užduočių konsultuojasi dėstytojo paskelbtu laiku „Moodle“ aplinkoje. Konsultacijų laikai bus paskelbti „Moodle“ ir www.ltvk.lt skiltyje „Tvarkaraščiai“. Studentams, kurie iki šiol neturėjo prisijungimų prie nuotolinio mokymo platformos ,,Moodle“ reiks kreiptis į LTVK nuotolinių studijų koordinatorę el. paštu – [email protected], su prašymu sukurti Jums vartotojo paskyrą, bei nurodyti konkrečiai prie kurių dalykų norite būti priskirti.
Visais iškilusiais klausimais, prašome Jūsų kreiptis į Lietuvos verslo kolegijos administraciją, kolegijos internetinėje svetainėje nurodytais elektroniniais paštais, telefonu ar kitomis susisisiekimo priemonėmis.
Ryšiumi su minėtu sprendimu, nurodytu laikotarpiu atšaukiami visi masiniai renginiai uždarose patalpose. Taip pat patariama atsisakyti kelionių, bei lankymosi laisvalaikio bei pasilinksminimo vietose. Draudžiama vykti į šias šalis: Kinija, Honkongas, Iranas, Japonija, Pietų Korėja, Singapūras, Vokietija, Prancūzija, Ispanija ir visa Italija. Kovo mėnesį planuoti renginiai Lietuvos verslo kolegijoje nevyks, jie bus perkeliami (sekite informaciją kolegijos internetinėje svetainėje, FB paskyroje bei savo asmeniniais elektroniniais paštais).
Mieli studentai, ryšiumi su esama situacija turime imtis išskirtinių apsaugos priemonių saugokime save ir savo artimuosius. Viskas, kas yra daroma – tai neapribojimai siekiant suvaržyti Jūsų laisvę, tai sprendimai priimti siekiant išlaikyti Jūsų ir Jūsų artimųjų sveikatos saugumą bei stabilizuoti esamą situaciją. Būkime sveiki!
Visada Jūsų Lietuvos verslo kolegija.
[][]