Tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus vadovė dalyvavo strateginiame susitikime su Purdue Northwest University (USA)

Spalio 30 d. Tarptautinių ryšių ir projektų skyriaus vadovė dalyvavo strateginiame susitikime su Purdue Northwest University (USA) tarptautinių ryšių skyriumi. Susitikimo metu buvo aptartos tarptautinės bendradarbiavimo galimybės ir galimų studijų programų mainų sritys.